Energie? Zuinig! Project voor basischolen

Het NME-centrum Betuwe heeft in 2014 een nieuw project voor groep 7 & 8 over energie ontwikkeld: Energie? Zuinig! Scholen uit gemeente Buren konden in 2014 en 2015 hier gratis aan meedoen door een gemeentelijke subsidie. De scholen uit Neder-Betuwe kunnen vanaf schooljaar 2015-2016 hier aan meedoen.
Ook in schooljaar 2017-2018 kunnen er weer een aantal scholen meedoen!

Wat is energie?
Wat zijn fossiele brandstoffen?
Wat zijn natuurlijke energiebronnen?
Wat is duurzame energie?
Hoe kun je energie besparen?

Het project bestaat uit drie lessen, waarvan één les door een gastdocent gegeven wordt.

* Les 1 is een verkennende les. U komt erachter wat de leerlingen al weten over energie.
* In les 2 komt de gastdocent. Die helpt de leerlingen bij het doen van allerlei proefjes om te ontdekken hoe energie werkt.
(Nieuwsgierig? Klik hier voor een uitgebreide uitleg met foto's van de pilotschool.)
* In les 3 wordt met onderzoekjes ontdekt hoe gezond en duurzaam de school is. Met de uitkomsten hiervan kunnen eenvoudige maatregelen genomen worden om het energieverbruik te verlagen en/of het binnenklimaat te verbeteren.

project Energie zuinig Buren

Alle scholen in de gemeente Neder-Betuwe kunnen met groep 7-8 deelnemen aan dit project. Door subsidie van de gemeente is het voor de school zonder kosten.
U kunt uw groep aanmelden via de digitale catalogus of per mail!

De Ds Derksenschool uit Ravenswaaij was op 31 maart 2014 de pilotschool.

Reacties zijn gesloten.