Recent Posts by NME Betuwe

GEZOCHT: beheerders van de leskisten
Het NME-centrum leent leskisten uit aan basisscholen. Die leskisten moeten voor en na uitleen aan scholen gecontroleerd worden. Dat betekent:

- Het uitleenrooster nakijken, dus wanneer moet een leskist of ander materiaal naar een school en wanneer komt het terug?
- Het gereserveerd materiaal op tijd klaarmaken + administratie bijhouden bij de uitleen.
- Als het materiaal terugkomt aan de hand van een controlelijst (tellijst) goed nakijken:  zit alles er (weer) in, is het heel en schoon? Gebreken noteren en actie ondernemen.
- Zo nodig school bellen, kapot materiaal vervangen of nieuw materiaal bestellen.

EnergieNatuurlijkDuurzaam

Wat bieden wij:
Een rustige, rookvrije werkomgeving, klein team. Werktijden in overleg, tijdens schooltijden. Goede inwerkperiode.

Wat vragen wij:
Redelijk zelfstandig kunnen werken. Secuur zijn (controleren is inhoud niet schatten maar tellen!) Lijsten bijhouden. Circa een dagdeel per week.

Interesse?
Bel of stuur een bericht.

GEZOCHT: natuurouders en gidsen
Natuurouders zijn vrijwilligers die leerkrachten ondersteunen bij veldwerk en/of natuurlessen in de klas. De natuurouder regelt (eventueel samen met andere natuurouders) de organisatie, zet de materialen klaar en begeleidt de groepjes leerlingen bij de opdrachten zodat de leerkracht zich bezig kan houden met het leren door de kinderen. De natuurouder kan suggesties doen aan de school en/of leerkracht. De leerkracht is altijd eindverantwoordelijk.
Gidsen zijn vrijwilligers die met leerlingen een excursie maken door een natuurgebied. We hebben op dit moment 2 typen excursies, beiden door de uiterwaarden. Dat zijn:
Dwaaltochten voor groep 5 en 6. Dit zijn beleef- of struintochten. Het gaat hierbij minder om het leren maar meer om het beleven. Wat kun je zien, ruiken, horen en ervaren? Dwars door het gebied op zoek naar leuke ervaringen zoals steentjes zoeken en er mee 'ketsen', kriebelbeestjes en planten bekijken, vogels spotten, diersporen ontdekken, geluiden waarnemen en nog veel meer.
Water&Land-excursies voor groep 7-8. Dit zijn excursies waarbij de leerlingen een aantal opdrachten uitvoeren die allemaal iets te maken hebben met water en/of land. Dat varieert van de dijkhoogte meten tot grondboren, een waterlinie-spel spelen, ontdekken welke middelen van bestaan bij de rivier en uiterwaard passen, spelen met waterniveau's en een rivierloop nabootsen.

We zijn van plan om nieuwe excursies te ontwikkelen in o.a. het Bos bij Zoelen en/of Ommeren. Daarvoor zoeken we nieuwe gidsen om ze op te leiden tot natuurgids.

Als natuurouder en gids ben je een gastheer/vrouw die er voor zorgt dat het programma goed verloopt. Zo leren de leerlingen optimaal de natuur te ontdekken, te beleven en te begrijpen hoe de mensen in en met de natuur samenleven.

DSC01611

wat bieden wij:
Natuurouders: bij voldoende belangstelling een interne opleiding tot natuurouder van minimaal 3-5 ochtenden (1x per week) waarin we veel uitleggen en vooral veel (voor)doen. Thema’s zijn de schoolomgeving, bos en bomen, uiterwaarden, wateronderzoek, kleine beestjes, enz.
Gidsen: een interne opleiding van 2 dagdelen, 1x theorie en 1x praktijk.  (Kan eventueel gecombineerd worden)

wat vragen wij:
Enthousiasme voor natuuronderwijs. Enige basiskennis van de natuur is wenselijk.
Deelname aan interne cursus.
Een aantal keer per seizoen inzetbaar zijn als natuurouder of gids.
Eigen vervoer naar de locaties waar de excursies zijn.
Uiteraard: fysiek in staat zijn om deze excursies te kunnen geven.

interesse?
Stuur een bericht. Zet daarin wat je wilt gaan doen (natuurouder en/of gids) en ook hoe vaak je ongeveer kunt of wilt.

GEZOCHT: NME ondersteuners
...oftewel: ontwikkelaars, denkers en doeners

Taakomschrijving in grote lijnen:
Denkers die meehelpen om het aanbod richting scholen en andere doelgroepen (BSO, scouting, senioren) gestalte te geven. Mensen die bruggen willen slaan tussen NME en bijvoorbeeld cultuur, recreatie, historie enz., liefst in perspectief van Rivierenland of Betuwe.
Doeners die lesmaterialen verzamelen om leskisten samen te stellen of die in staat zijn bijvoorbeeld een natuurpad te ontwikkelen op locatie.
Incidenteel: mensen die mee een informatie-stand willen bemannen op een open dag.

annemieke kraam

Wat bieden wij:
Klein team, rustige en rookvrije werkplek. Werktijden in overleg, tijdens schooltijden.
Ruimte voor eigen inbreng en volop mogelijkheid om creatief bezig te zijn.
Invullen van stage bespreekbaar.

Wat vragen wij:
Affiniteit met natuur- en milieu educatie.
Bekendheid met regio, streekproducten, erfgoed o.i.d. is een prettige meerwaarde.
Eigen initiatief combineren met belangen van NME-centrum.

Interesse?
Wil je als vrijwilliger bij ons aan de slag? Bel of stuur een mail met informatie (eventueel met C.V.) over wat je wilt en/of kunt.

Vind je wandelen leuk, ben je bekend met mantelzorg en houd je van de natuur? Welzijn Rivierstroom en NME Betuwe zijn op zoek naar inwoners uit Buren en Neder-Betuwe die na het volgen van een training maandelijks met mantelzorgers willen wandelen. Het doel is wandelen, de doelgroep zijn mantelzorgers maar de maandelijkse wandeling wordt geen zorgwandeling. Het gaat om lekker wandelen. Het gaat om delen, niet om zorgen.

Deze nieuwe vrijwilligers gaan na de startbijeenkomst (training) zelf de wandelingen organiseren. Natuurlijk word je daarbij ondersteund door Welzijn Rivierstroom en NME Betuwe. Woon je in Neder-Betuwe of Buren en heb je interesse? Neem dan voor meer informatie contact op door te mailen naar folkertkooistra@welzijnrivierstroom.nl of naar nmebetuwe@gmail.com. Bellen kan ook naar 06 19544160.

Op de foto een groep mantelzorgers die al wandelend door de Blauwe Kamer in de vogelhut uitkwamen.

Interesse?
Bel of mail Folkert of stuur een bericht.

Recent Comments by NME Betuwe

No comments by NME Betuwe yet.